Regulamin

Definicje

1. Regulamin to zbiór przepisów, zasad, norm i praw obowiązujących Użytkowników i innych niezalogowanych osób odwiedzających i korzystających z Serwisu.

2. Użytkownik to każda osoba, która za pomocą własnego i potwierdzonego adresu e-mail oraz loginu i hasła dokonuje procesu rejestracji w Serwis lub korzysta z niego bez dokonywania rejestracji. Rejestracja konta jak i każde późniejsze logowanie do Serwisu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Serwis, Witryna, Strona oznacza Oprogramowanie znajdującą się w domenie http://woleto.pl, która należy do Administratora.

4. Oprogramowanie to ogół programów i skryptów znajdujących się na serwerze, które umożliwia korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.

5. Administrator to osoba fizyczna będąca właścicielem Serwisu. Adres e-mail administratora to miarkaadam@wp.pl i na ten email należy kierować wszelką korespondencję.

6. Moderator to osoba, która otrzymała od Administratora odpowiednie narzędzia umożliwiające zachowanie porządku na stronie oraz egzekwowanie od użytkowników przestrzegania Regulaminu. Moderator nie ma dostępu do prywatnych danych Użytkownika w tym jego hasła i adresu e-mail.

7. Materiały - zdjęcia, filmy i inne teksty (w komentarzach, na forum, na blogu czy innych miejscach w Serwisie, gdzie teksty można publikować) jak i informacje zamieszczone w ustawieniach konta (jak data urodzenia, miejsce zamieszkania, orientacja i wszystkie inne) zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Materiałem jest również transmisja wideo i audio wykonana przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Licencje i prawa autorskie

1. Użytkownik oświadcza, iż przez zamieszczenia Materiału (w tym zdjęć i filmów), że posiada prawa autorskie do Materiału lub inne zezwolenie na ich rozpowszechnianie.

2. Przez zamieszczenie Materiału (w tym zdjęć i filmów) Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych Materiałów, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, Użytkownik wyraża zgodę na publikację zamieszczonych przez siebie Materiałów.

3. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia i innych informacji w serwisie (Materiałów) oznacza udzielenie administratorowi nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie zdjęcia, informacje (Materiały) w serwisie, na wykorzystywanie zdjęcia, informacji (Materiałów) umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i poza nim na jakichkolwiek nośnikach, w tym w prasie, reklamie, sieci elektronicznej (w tym w Internecie) etc.

4. Niniejsze zobowiązanie zawarte jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony z prawem licencjobiorcy (Administratora) do udzielenia dalszej sublicencji.

5. Użytkownik udziela na rzecz Administratora (i osób, którym przysługują prawa z sublicencji) nieodpłatnej licencji do kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania i prezentowania zdjęcia oraz innych informacji (Materiałów) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie dla celów komercyjnych i niekomercyjnych. związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

6. Korzystający z Serwisu poprzez umieszczenie Materiałów (w tym zdjęć i filmów) w Serwisie wyraża zgodę na przeniesienie własności Materiałów (w tym zdjęć i filmów) na rzecz Administratora.

7. Przeniesienie o którym mowa w punkcie 6 następuje pod tytułem darmym.

8. Administrator może wykorzystywać oraz publikować Materiały (w tym zdjęcia) Użytkownika lub ich część na wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji. W szczególności Administrator może publikować Materiały (w tym zdjęcia) Użytkownika w prasie, reklamie etc.

Uprawnienia Administratora i Moderatorów

1. Administrator to jedyna osoba, która zarządza całą bazą danych Użytkowników i ma do niej pełny dostęp.

2. I Administrator i Moderator może:
- Kasować Materiały Użytkownika;
- Edytować Materiały Użytkownika jeśli ten naruszy Regulamin;
- Czasowo lub trwale blokować dostęp Użytkowników do konta jeśli ten naruszy Regulamin;
- Pouczyć Użytkownika wiadomością prywatną lub e-mail jeśli narusza Regulamin;

3. Administrator mianuje moderatorów.

4. Administrator i Moderator jako jedyni Użytkownicy Serwisu mają prawo do masowej wysyłki wiadomości prywatnych, wiadomości e-mail czy wiadomości SMS adresowanych do Użytkowników w celach informacyjnych lub innych.

Postanowienia ogólne

1. Użytkownikowi zabrania się: - Publikowania danych kontaktowych (numery telefonu, adresy e-mail, numery Gadu-Gadu, Skype i innych umożliwiających identyfikację i innych danych osobowych określonych w odpowiedniej ustawie);
- Spamu, floodu, trollingu i innych działań szkodzących Stronie jak i jej Użytkownikom sprzecznych z Netykietą;
- Rejestracji, jeśli nie ukończył 18 roku życia;
- Reklamowania produktów lub usług, na przykład innych stron internetowych.;
- Wyłudzania doładowań telefonów i innych działań sprzecznych z obowiązującym prawem i Regulaminem;
- Posiadania więcej niż jednego konta w Serwisie;

2. Użytkownikowi zabrania się publikowania Materiałów, które:
a) są niezgodne z zapisami Regulaminu;
b) zawierają treści nawołujące do przemocy, nienawiści, nietolerancji lub są sprzeczne z prawem;
c) zawierają treści obraźliwe wobec użytkowników galerii lub innych osób;
d) naruszają prawa osób trzecich;

3. Serwis zapisuje w Twoim komputerze coockiesy, służące obsłudze logowania i innym czynnościom ułatwiającym korzystanie z Serwisu. Serwis nie udostępnia i nie przechowuje plików cookie Użytkownika.

4. Bezpłatne jest korzystanie ze wszystkich funkcji i możliwości Serwisu, chyba, że przy aktywowaniu wybranej funkcji istnieje informacja o konieczności opłaty. Serwis nalicza opłaty przed rozpoczęciem korzystania z płatnej funkcji i nie aktywuje funkcji, jeśli opłata nie zostanie dokonana. Żaden Użytkownik serwisu nie zostanie obciążony płatnością za jakąkolwiek usługę jeśli ten nie dokona płatności przed jej rozpoczęciem.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Materiały publikowane przez Użytkowników. Serwis dostarczy wszelkich starań do usunięcia Materiałów niezgodnych z prawem, jeżeli owe zgłoszenie nastąpi i będzie uznane za wiarygodne.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła wybranego przez Użytkownika.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkownika powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.

8. Adres IP i email z którego założono konto mogą być logowane.

9. Serwis ma prawo zablokować konto Użytkownika czasowo lub na stałe, jeśli ten naruszy Regulamin.

10. Serwis ma prawo w dowolnej chwili zmienić Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest śledzić zmiany w Regulaminie i zaprzestać korzystania z serwisu Serwis jeśli nie akceptuje polityki nowego regulaminu. Użytkownik oświadcza, że zgadza się przestrzegać aktualnie obowiązującego Regulaminu z chwilą rejestracji w Serwisie oraz podczas każdorazowego logowania do Serwisu przy użyciu adresu e-mail lub loginu oraz ustanowionego hasła. Serwis zobowiązuje się informować użytkowników w miarę możliwości o zmianach w regulaminie na swoim blogu

11. Kiedy Użytkownik nie akceptuje Regulaminu wtedy zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia konta z Serwisu.

Obecny regulamin utworzony został: 14.03.2013r.

Skrypt jak Demotywatory.pl by doNETA
DemotywatoryChamskie tekstyChamskie zdjęciaTesty